Καπετάνος: Αναστολή πλειστηριασμών στη Θεσσαλία

Την παράταση της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω των πλημμυρών και μετά την 10η Νοεμβρίου, ζήτησε ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Καπετάνος, με την υπ. αριθμόν   1653/9-11-2023 ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη.

Ο κ. Καπετάνος σημειώνει  προς τον υπουργό, ότι «η πλημμυρισμένη Θεσσαλία στο σύνολο της, δεν δύναται να σηκώσει ένα τέτοιο τίμημα, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και η ανακούφιση των συμπολιτών μας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα».

Αναλυτικότερα στην  ερώτησή του ο βουλευτής τονίζει τα εξής: «Στην ολομέλεια στις 18/10/2023 ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έως και τις 10/11/2023 λόγω της κακοκαιρίας “DANIEL”. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών, προσωπικών κρατήσεων καθώς και κάθε διαδικασία που διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων των πλειστηριασμών, αλλά και την αναστολή των προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και αντιρρήσεων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πλημμυρισμένη Θεσσαλία στο σύνολο της, δεν δύναται να σηκώσει ένα τέτοιο τίμημα, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και η ανακούφιση των συμπολιτών μας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα».

Ο κ. Καπετάνος καταλήγει στην ερώτησή του ερωτώντας «αν λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, ο υπουργός Δικαιοσύνης προτίθεται να παρατείνει την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης πέραν της 10ης Νοεμβρίου του 2023».

Πράγματι μία ημέρα μετά εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ με αριθμό 6444/10-11-2023 που σημαίνει 6μηνη αναστολή από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης για τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας.

(ΦΕΚ Β’ 6444/10-11-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» (Α’ 66),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
στ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139) και ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία Α3638/06.09.2023 (ΑΔΑ: ΩΜΝΛ46ΝΠΙΘ-4ΞΤ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τις πλημμύρες και κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν στις 04.09.2023 και 05.09.2023.

3. Την υπό στοιχεία Α3711/09.09.2023 (ΑΔΑ: ΕΡΞΔ46ΝΠΙΘ-Ε47) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλου Ελευθεροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, της Δημοτικής Κοινότητας Βερδικούσιας της Δημοτικής Ενότητας Βερδικούσιας, της Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων και των Δημοτικών Κοινοτήτων Καρυάς, Κρυόβρυσης, Συκαμινέας της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τις ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 04.09.2023, 05.09.2023 και 06.09.2023.

4. Την υπό στοιχεία Α3610/06.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΙΘΧ46ΝΠΙΘ-ΒΛΜ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινότητας Αερινού της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και των Δήμων Αλοννήσου και Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τις πλημμύρες και κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν στις 04.09.2023 και 05.09.2023.

5. Την υπό στοιχεία Α3625/06.09.2023 (ΑΔΑ: ΨΛ7Π46ΝΠΙΘ-Κ6Π) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιφωνίου, Κάμπου, Καρδίτσας και Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τις πλημμύρες και κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν στις 04.09.2023 και 05.09.2023.

6. Την υπό στοιχεία Α3626/06.09.2023 (ΑΔΑ: ΡΛΛΙ46ΝΠΙΘ-ΦΛΧ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκτός από τις περιοχές που είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, για τις πλημμύρες και κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν στις 04.09.2023 και 05.09.2023.

7. Την από 10.09.2023 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την από 10.09.2023 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Α’ 150), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 5059/2023 (Α’ 171).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου εκκινεί για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

α) Την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3638/06.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στους Δήμους Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς, που ήταν ήδη κηρυγμένοι σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, με τις υπ’ αρ. 9177/20.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΠΥΙ46ΜΤΛΒ-ΦΧ0), 7643/12.10.2020 (ΑΔΑ: 6Ι6Σ46ΜΤΛΒ-ΒΧ7), 555/26.01.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΨ646ΝΠΙΘ-ΙΧ8), 9178/ 20.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΦΧΒ46ΜΤΛΒ-ΤΡΓ), 8397/13.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΝΙ46ΜΤΛΒ-6ΦΠ), 6923/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΚΣ46ΜΤΛΒ-ΞΤΝ), 354/17.01.2022 (ΑΔΑ: 66ΜΙ46Ν-ΠΙΘ-4ΛΔ) και 9046/12.10.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΑΠ46ΝΠΙΘ-ΛΡΝ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τις υπ’ αρ. 153495/09.07.2020 (ΑΔΑ: 6Μ167ΛΡ-2ΥΘ) και 159417/14.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΗΤ07ΛΡ-ΓΡΙ) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η διάρκεια των οποίων έχει παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου 2024,

β) την 6η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3711/09.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

γ) την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3610/06.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που ήταν ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, με τις υπ’ αρ. 46/15.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΒΥ7ΛΡ-ΒΕΝ) και 347828/07.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ81Σ7ΛΡ-Υ6Θ) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τις υπ’ αρ. 355/17.01.2022 (ΑΔΑ: 90Ψ046ΝΠΙΘ-ΜΑΑ), 6608/23.07.2021 (ΑΔΑ: 95ΙΚ46ΜΤΛΒ-2Λ5), 6919/20.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΦ246ΜΤΛΒ-Β9Ξ), 1256/21.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ1Π46ΜΤΛΒ-8Δ8), 2521/06.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΤΤ46ΜΤΛΒ-Ν66), υπό στοιχεία Α1250/16.08.2020 (ΑΔΑ: 6Τ2246ΝΠΙΘ-ΛΜΔ) και υπ’ αρ. 6949/20.09.2020 (9ΞΑΖ46ΜΤΛΒ-Π2Ο) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διάρκεια των οποίων έχει παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου 2024,

δ) την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3625/06.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που ήταν ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, με την υπ’ αρ. 177196/28.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΦ4Ξ7ΛΡ-ΩΕΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τις υπ’ αρ. 6918/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΤΧ46ΜΤΛΒ-ΥΧ5), 6921/20.09.2020 (ΑΔΑ: 94ΣΓ46ΜΤΛΒ-6Ξ2), υπό στοιχεία Α961/30.03.2023 (ΑΔΑ: 61ΙΛ46ΝΠΙΘ-ΓΕΦ), υπ’ αρ. 3891/01.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΦ646ΜΤΛΒ-Ψ4Μ), 6939/20.09.2020 (ΑΔΑ: Ψ71Ξ46ΜΤΛΒ-2ΕΑ), 6924/20.09.2020 (ΑΔΑ: 690646ΜΤΛΒ-4ΦΡ) και 2542/07.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΔ046ΜΤΛΒ-92Λ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διάρκεια των οποίων έχει παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου 2024,

ε) την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3626/06.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, που ήταν ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, με τις υπ’ αρ. 10903/14.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ21Μ46ΝΠΙΘ-168), 2541/07.04.2020 (ΑΔΑ: 9Ι9Φ46ΜΤΛΒ-ΝΝΨ), υπό στοιχεία Α1355/04.05.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΡΧ46ΝΠΙΘ-90Α), Α1683/02.06.2023 (ΑΔΑ: 9ΒΣ946ΝΠΙΘ-ΥΜΖ), υπ’ αρ. 2568/ 08.04.2020 (ΑΔΑ: Ψ22Π46ΜΤΛΒ-35Ρ), 6904/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΡΠ8446ΜΤΛΒ-3ΤΕ) και 6952/21.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΨΞ446ΜΤΛΒ-8ΨΠ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διάρκεια των οποίων έχει παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου 2024.

2. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Δικαιούχοι της αναστολής της παρ. 1 είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε από: Τσαβδαρίδης Λάζαρος