ΔΗΜΤΟ Αγιάς

Πρόεδρος  
Αντιπρόεδρος Α΄ – Ταμίας ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αντιπρόεδρος Β΄ – Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γραμματέας – Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ΜΠΙΚΑ ΒΑΪΑ
Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας ΣΦΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπεύθυνος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ