ΔΗΜΤΟ Ελασσόνας

Πρόεδρος ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α΄Αντιπρόεδρος ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Β΄Αντιπρόεδρος ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γραμματέας ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Ταμίας – Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΠΡΟΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Υπεύθυνος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ ΒΑΪΑ