ΔΗΜΤΟ Τυρνάβου

 Πρόεδρος ΜΑΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΦΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αντιπρόεδρος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Γραμματέας ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ταμίας ΠΙΚΡΟΥ-ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού καιΔημόσιου Τομέα ΛΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΑΚΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπεύθυνος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ