Κέλλας: Επανεκλογή στην προεδρία της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, με διακομματική ψήφο

Επανεκλογή μου στην προεδρία της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, με διακομματική ψήφο και δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω, τους συναδέλφους μου για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους προς το πρόσωπό μου.

Και σε αυτή τη νέα θητεία, θα εργαστούμε χωρίς κομματικές εξαρτήσεις, έχοντας ως προτεραιότητες την αναβάθμιση της ιατρικής φροντίδας των ατυχημάτων, με έμφαση στη λειτουργικότητα των εναέριων μέσων διάσωσης, καθώς και την προσαρμογή του ΚΟΚ στις σύγχρονες κυκλοφοριακές συνθήκες.